PRELIMINÄRT SCHEMA
FÖR WORKSHOP I ISLAND
 
Ellips: www12.ISGSKehfKunskap och lärprocesser i tolvstegsbehandling

KontaktSkriv ut inbjudan:
Inbjudan pdf format

Inbjudan word format


Våra föreläsare är alla erfarna yrkesmänniskor.

Med årtionden av erfarenhet från sina respektive yrkesoråden.


Sr. Birgir Asgeirsson är präst i Hallgrimskirkja, den vackra högresta kyrkan som står på Skolavörduholt och vakar över centrala Reykjavik. Han lärde sig etisk rådgivning på Hazelden under åttiotalet med specialinriktning på sorg och sorgereaktion. Han arbetade länge som sjukhuspräst i Reykjavik och därefter några år som ambassadpräst vid isländska ambassaden i Köpenhamn innan han blev präst i Hallgrimssokn. Han har sedan sjuttiotalet varit med som präst och etisk rådgivare vid igångsättning av de största tolvstegsprogrammen i Island och även varit anlitad av danska behandlingshem inom tolvstegsbehandling.

Programdirktören Gisli Stefansson CAC är mycket erfaren i sitt jobb. Han började redan under tidigt åttiotal som rådgivare på SAA. Han arbetade på det skandinaviska programmet Von/Fitjar i Island och i Sverige. Han har sedan mitten av nittiotalet arbetat för SAA  som programdirektör för öppenvården. Gisli är välrenommerad och kunnig föreläsare med erfarenheter från USA, Sverige och Island.

Fil kand Gudni Stefansson är utbildad arbetslivspedagog och har sedan 1984 arbetat med programutveckling, personalutbildning och handledning på en rad behandlingshem i Norden. Han har hållit seminarier för och konsulterats av olika myndigheter i Sverige. Han har skrivit böcker i ämnet och förestår GSK-workshops i Island. 

Pionjären Snorri Welding är initiativtagare till Krysuvikurstiftelsen och en av grundarna. Han var VD för deras behandlingshem under ett tiotal år. Snorri är känd i Sverige för sitt oegennyttiga arbete med långt gångna alkoholister från bl.a. Byrån för Bostadslösa i Stockholm. Krysuvikurstiftelsen är känd i Sverige efter många välvilliga artiklar om deras verksamhet i svensk press. Det är alltid spännande att höra det Snorri berättar och hans iakttagelser när han tittar i backspegeln.

Dr Thórarinn Hannesson är en mycket erfaren doktor som inledde sin bana under början av åttiotalet med att specialisera sig i rehabilitering i Linköping, senare blev han avgiftningsläkare på Vogur SAA där han specialiserade sig i beroendemedicin. Hans arbete med dubbeldiagnoser ledde honom till Universitetssjukhuset i Reykjavik där han tog sin psykiatrikompetens. 

Dr Thórarinn Tyrfingsson har erfarenheter av abstinensbehandling som går tillbaka till sjuttiotalet när SAA startade sin avgiftning med tolvstegsprogram. Han har vidare varit överläkare på avgiftningssjukhuset Vogur/SAA från starten 1984. Han har varit ledande vid programutvecklingen i Island och är en av de kunnigaste och mest erfarna i frågor rörande behandling på tolvstegsgrund.

Dr Tryggvi Stefansson är doktor i kirurgi från Uppsala Universitet. Han har varit verksam i Sverige, men arbetar nu som specialist på Universitetssjukhuset i Reykjavik.


Om workshopenWorkshopen ger poäng: Deltagande i workshop är att se som fortbildning inom yrket motsvarande tjugo hela timmar eller trettio undervisningstimmar om fyrtio minuter vardera. Denna workshop motsvarar en kurs av tre i vårt certifieringsprogram   (i vissa fall kan mindre komplettering krävas). 

Workshop i Island har funnits sedan 1988 och är sedan länge en välrenommerad mötesplats inom tolvstegsbehandlingen, där kontakter knyts och fortbildning inom yrket är i fokus. 

Många projekt inom tolvstegsbehandling i Sverige började just hos oss. (Se vilka som har deltagit)

Kostnad:  SEK 17 000. Då priset inkluderar kursavgifter, flyg Arlanda - Reykjavik tor, 6 nätter på hotell i enkelrum samt frukost lunch och kaffe under kurstid, så är kostnaden inte högre än en motsvarande kurs i Sverige. 

Anmälan: Antal deltagare är begränsat. Kontakta oss därför snarast om du funderar på att åka. Anmälan med e post till 12@12.is 
Där skall framgå antal deltagare, namn på kontaktman, adress och telefonnummer. Vi bekräftar inom 24 timmar.

Närmare upplysningar tfn 00354 562 77 72 i Island 
eller  0582 40460 i Sverige

WORKSHOP

I BEROENDEVÅRD 

18-24 mars 2007:

Vi undersöker självhjälpsrörelsens roll i den professionella vården.


 DAG 1 söndag Ankomst, inkvartering GRAND HOTEL REYKJAVIK

 DAG 2 måndag 
 07.00-09.00 Frukost 
 09.00-09.30 Samling 
 09.30-10.30 Tolvstegsprogrammet. Gudni Stefansson beskriver problembearbetning i självhjälpsgrupp. Vi tittar på processen i kunskapsfilosofiskt perspektiv och uppmärksammar hur djupt denna metod går in i människan med förändring av livsstil och livsfilosofi som följd. Vi tittar på tolvstegsprocessen som bildningsprocess och som känslomässig smärtlindring.
10.30-11.00 Kaffe 
11.00-12.00 Diskussion i grupp

12.00-14.00 Lunch 

ca 14.00-16.00 Besök på SAA öppenvård.  Gisli Stefansson programledare tar emot. Detta centrum för öppenvård drivs av SAA. SAA är en lekmannasammanslutning som driver merparten av all beroendevård i Island. Vi lär oss hur tillfrisknande familjer får stöd i att bygga en nykter tillvaro. Vi uppmärksammar verksamheter som nyktra ungdomsgäng, sammankomster för vuxna, kursverksamhet och terapeutiska samtal som stödjer deltagande i självhyjälpsrörelsen. 
16.30-17.00 Avslutning 

DAG 3 tisdag 
07.00-09.00 Frukost 
09.00-09.30 Samling 
09.45-12.00 Studiebesök på avgiftningssjukhuset  SAA-VOGUR 
Vogur är ett avgiftningssjukhus med över sextio inneliggande patienter (Minst 10 dagars abstinensbehandling med tolvstegsprogram). Man använder tolvstegsprogrammet som grund för sitt motivations- och avgiftningsarbete. Intagning på sjukhuset sker enligt samma principer som på andra sjukhus, dvs på medicinska grunder. Den som lider vänder sig direkt till sjukhuset eller SAA öppenvård och bereds plats utifrån medicinsk bedömning. Vogur SAA har tagit emot patienter sedan 1977. Deras erfarenhet, kunskap om abstinensbehandling och resultat är kända och respekterade långt utanför Islands gränser. Överläkaren sedan starten  dr Thorarinn Tyrfingsson, tar emot och visar oss sjukhuset.

12.00-14.00 Lunch

14.00-15.00  Att erövra det nyktra landet. Gudni Stefansson talar mekanismerna bakom att befästa nyktra miljöer på hemmaplan. Det innefattar mekanismerna bakom bildande av nyktra ungdomsgäng, nyktra familjer och det kultiverande i den sociala samvaron. Vi följer hur tolvstegsfilosofin leder till bildning som bygger nya kulturer. Gudni presenterar en kunskapsfilosofisk modell för att underlätta förståelsen av kulturen i självhjälpsrörelsen. 
15.00-15.30 Kaffe 
15.30-16.30 Diskussion om fackets och remittentens roll. Jan-Eric Lindquist ansvarig för beroendevård på SSAB talar om fackets roll och hur denna modell fungerar i praktiken. Vi hoppas detta kan ge nya idéer om hur öppenvården kan byggas ut och vilka krav kan ställas på en fungerande eftervård.
16.30-17.00 Avslutning 

DAG 4 onsdag 
07.00-09.00 Frukost 
09.00-09.30 Samling. 
09.30-10.30  Återfallsprocessen som resa mellan kulturer. Gudni Stefansson talar om detta naturliga fenomen i tillfrisknandet. Denna process är smärtsam, men en drivkraft till ett friskare liv och en bildningsprocess. ”Det goda samtalet” är i fokus som resurs för arbetskamrater och arbetsledare i tolvstegsbehandling. 
10.30-11.00 Kaffe 
11.00-12.00 Diskussion i grupp

12.00-14.00 Lunch 

14.00-15.00  Att möta livet med sinnesrobönen på läpparna. Sr Birgir Asgeirsson etisk rådgivare och präst i Hallgrimskirkja reflekterar över det andliga budskapet i tolvstegsfilosofin och livsstilen som är grundad på denna livsfilosofi. 
15.00-15.30 Kaffe 
15.30-16.30 Diskussion i grupp
16.30-17.00 Avslutning 

DAG 5 torsdag 
07.00-09.00 Frukost 
09.00-09.30 Samling 
09.30-10.30  Tolvstegsbehandling. Gudni Stefansson talar om gränssnittet mellan självhjälpsgrupperna och den professionella vården.
10.30-11.00 Kaffe 
11.00-12.00 Diskussion i grupp

12.00-14.00 Lunch

14.00-15.00  Självhjälpsrörelsen som resurs i sjukvården. Dr Tryggvi Stefansson  reflekterar över självhjälpsrörelsen som en oskattbar resurs i den isländska sjukvården. Den nya yrkeskategorin som använder tolvstegsprogram som verktyg i sin behandling är i fokus för hans reflektioner. Han möter dagligen i sitt arbete socialt anpassade människor som kommer till honom med alkoholrelaterade skador. I likhet med de nya riktlinjerna för beroendevården i Sverige anser han att beroendeperspektivet bör uppmärksammas mer i medicinen och berättar om erfarenheter av samarbete med beroendevården och självhjälpsrörelsen. 
15.00-15.30 Kaffe 
15.30-16.30 Sammanfattning
16.30-17.00 Avslutning 

DAG 6 fredag 
Tid till förfogande för att knyta kontakter, träffa isländska kollegor, planera kommande samarbete med andra i gruppen eller varför inte sight seeing? Representant för GSK ehf finns tillgänglig hela dagen för konsultation eller komplettering i samband med certifiering. 

 DAG 7 lördag 
I ottan bär det hemåt igen.

Tillbaka till hemsidan
 

Ellips: www12.ISGSKehf

Inbjudan pdf format

Inbjudan word format

Kontakt