Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

 

1. 20 mars-26 mars 1988: Om tolvstegsbehandlingen i socialt arbete. Deltagare från kommunerna: Västerås, Burlöv, Stockholm gm byrån för bostadslösa och Östermalm, Falun, Malmö och Malmö Stad, Norrköping, Örnsköldsvik gm Tallhöjden och Klakksvik i Färöarna. Från landstingen i Stockholm gm Magnus Huss kliniken, i Kristiansstads län, Skaraborgslän och Örebro gm Runnagården. Behandlingshemmen Solliden i Åkarp, Provita i Malmö, Rälsögården i Kopparberg, Storegård  i Ängelholm och Herrevadskloster i Ljungbyhed och fristående föreläsare. 

2. 27 juni-1 juli 1988: Att arbeta på ett tolvstegsorienterat Behandlingshem . Deltagare från Volvo i Göteborg,  Aleforshemmet i Göteborg, Solliden i Åkarp, Runnagården i Örebro och Heilbrigdid i Färöarna och fristående föreläsare. 

3. 27 november- 3 december 1988: Om tolvstegsbehandlingen i socialt arbete. Deltagare från Behandlingshemmen Glösbohemmet i Rengsjö, Älvgården i Hedemora, LVM Rålambshov i Stockholm, Rockesholm i Grythyttan, LVM Runnagården i Örebro, Herrevadskloster i Ljungbyhed och Tjärnan i Hedemora. Vidare socialtjänsten i Hedemora, alkoholimotagningen i  Gävle och fristående föreläsare. 

4. 12 mars- 18 mars 1989. GSK workshop i Island: Om tolvstegsbehandling. Deltagare från behandlingshemmen Lindalen i Forsa, Vårnäs i Vingåker, Rälsögården i Kopparberg, Rockesholm i Grythyttan, Runnagården i Örebro, Brotorp i Fjugersta,  samt Södermanlands läns Vårdförbund, Uppsala kommun, Landstinget i Örebro län, Kriminalvården och fristående föreläsare. 

5. 29 april- 5 maj 1990. GSK workshop i Island: Vad kan vi göra för våra återfallspatienter? Deltagare från Furuhaga halvvägshus i Leksand, Glösbohemmet i Rengsjö, Rockesholm i Grythyttan, Runnagården i Örebro, Tallhöjden i Örnsköldsvik, Tjärnan i Hedemora och Älvgården i Hedemora. 

6. 10 februar- 16 februar 1991. GSK workshop i Island: Tolvstegsprogrammets möte med samhället. Deltagare Socialtjänsten Stockholm, socialdistrikt 2, 3 och 14. Behandlingshemmen Runnagården i Örebro, Rockesholm i Grythyttan, Heilbrigdid i Färöarna och Glösbohemmet i Rengsjö. Vårdförbundet Sörmland och Statshälsan. 

7. 10 mars- 16 mars 1991. GSK workshop i Island: Återfallsprocessen. Deltagare Från behandlingshemmen Västerbyhemmet på Gotland, Rockesholm i Grythyttan, Älvsjöhemmet, Älvsjö, Glösbohemmet i Rengsjö, Lindalen i Forsa, Tingsätra i Nykvarn, Furuhaga i Leksand, Tjärnan i Hedemoera, samt Rådgivningsbyrån i Östersund och  M 87 Huddinge sjukhus. 

8. 7april-13 april 1991. GSK workshop i Island: Unga människor och tolvstegsbehandling. Deltagare från Socialtjänsten i Stockholm distrikten 3 och 14. Socialförvaltningarna i Umeå, Katrineholm och Vårdförbundet Sörmland. FMN i Sverige och Finland, samt Runnagården i Örebro, Margaretelunds Yrkesskola, Stornäsets behandlingshem, Lillselakollektivet, Granhultskollektivet, och Fagareds Yrkesskola 

9. 2 februari-8 februari 1992. GSK workshop i Island: Återfallsprocessen. Deltagare från Socialtjänsten i Stockholm socialdistrikt 2, 3 och byrån för bostadslösa, EWA enheten Karolinska sjukhuset, Behandlingshemmen Glösbo i Rengsjö, Heilbrigdid i Färöarna, Lindalen i Forsa, Blåkors halvveishus i Kristiansand Norge, Nya Alfastiftelsen Andebu, Norge, och Ulfshyttan i Borlänge. 

10. 8 mars-14 mars 1992. GSK workshop i Island: Behandling av Unga människor. Deltagare från Socialtjänsten sd 3, och Maria Ungdom i Stockholm. Från behandlingshemmen Lilla-Forsa Kollektivet i Mönsterås, Vikingprogram i Hudiksvall, Krysuvikursamtökin Island och Socialstyrelsen i Sverige. 

11. Workshop på Lilla Forsa kollektivet 17-19 november 1992. Deltagare från styrelse och remitterande kommuner. 

12. 2-8 Maj 1993 Specialworkshop för Stockholms kommun 

13. 28 november-4 december 1993. GSK workshop i Island: Att vara professionell mitt i processen. Deltagare från behandlingshemmen Lindalen i Forsa, Tallhöjden Örnsköldsvik, Ulfshyttan i Borlänge, Rockesholm i Grythyttan, Evada Stiftelsen Valmotorp, Älvis i Stockholm, Huddingesjukhus M 46, Socialtjänsten Hällefors och Kriminalvården Vänersborg 

14. 17 april-23 april 1994. GSK workshop i Island:Har vi råd att inte behandla? Deltagare från behandlingshemmen Rockesholm I Grythyttan, Victorystiftelsen Oscarshemmet på Lidingö. Socialtjänsterna i Stockholm, Örnsköldsvik och Katrineholm. Vårdförbundet Sörmland, Örebro läns allmänna försäkringskassa, Samhällsmedicinska enheten Örebro samt Kriminalvården såväl anstalter som frivård. 

15. 28 april-4 maj 1994. GSK workshop i Island: Behandling av återfallspatienter. Behandlingshemmen Lilla Forsa, Nybygget i Falun, Runnagården i Örebro, Tallhöjden i Örnsköldsvik, Victorystiftelsen,Oscarshemmet Lidingö och Öppenvården SSC 17 Stockholm, 

16. 23-29 oktober 1994. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandlingens möte med samhället Vårdförbundet Sörmland, Gävle Behandlingscenter, Västerby Behandlingscenter, Lövsättra Hjälpcenter AB, Kriminalvårdsanstalten Kumla, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Socialdistrikt 14 i Bromma, Vård- och Fältsektionen i Östersund, 

17. 20-26 november 1994. GSK workshop i Island: Verktyg i Tolvstegsbehandling Socialvårdsbyrån för bostadslösa i Stockholm, Västerby Behandlingscenter Gotland, Västgötakollektivet i Tidaholm, Vårnäs Behandlingshem i Vingåker 

18. 4-10 december 1994. GSK workshop i Island: Vi är varandras arbetsmiljö: Att arbeta med tolvstegsbehandling. Deltagare från kriminalvården gm KVA Östragård i Vänersborg, Rockesholm i Grythyttan, Håsta halvvägshus och ABC gruppen i Vännäs. 

19. 11-17 januari 1995. GSK workshop i Island: Hur använder vi tolvstegsprogram I behandlingen? Deltagare från socialförvaltningarna i Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Hagsugan i Vingåker. Vårdförbundet Sörmland, Försäkringskassan i Nyköping och SIS Statens Institutionsstyrelse 

20. 15-21 februari 1995. GSK workshop i Island: Verktyg i tolvstegsbehandling. Deltagare från Bandhagshemmet, Korpberget, Oskarshemmet, Håkanstorp och Rockesholm, 

21. 22-28 mars1995. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandlingens möte med samhället. Deltagare från Vårdhögskolan i Eskilstuna, Socialtjänsterna i Stockholm, Gävle och behandlingshemmen Ulfshyttan och Vårnäs. 

22. 22-28 oktober 1995. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandlingens möte med samhället. Deltagare från Socialbyrån för bostadslösa i Stockholm, Lindalens behandlingshem, Västerby behandlingscenter, Hamnvikshemmet i Nynäshamn och Håkanstorp. 

23. 27 november-3december 1995. GSK workshop i Island: Verktyg i tolvstegsbehandling. Deltagare från Åreklinikkernna, Rådgivningsbyrån Härnösand, Victorygruppen, Hamnvikshemmet Nynäshamn, Rockesholm, Bredbygården Bredbyn, Merkur Öppenvård i Katrineholm och Vårnäs i Vingåker. 

24. 10-16 mars 1996. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandling i Island.  Deltagare från Socialtjänsten i Arvika, omsorgsstyrelsen i Avesta, Frösö behandlingshem, Västerby behandlingscenter, Håkanstoep, SSAB Tunnplåt, Borlängehälsan och Försäkringskassan i Borlänge och St.Göranssjukhus i Stockholm 

25. 12-18 maj 1996. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandling i Island  Specialworkshop för Vårdförbundet Sörmland och Katrineholms kommun. 

26. 27 oktober-2november 1996. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandling i Island. Deltagare från Socialtjänsten i Stockholm, Rockesholm och Victorygruppen 

27. 24--30 november 1996. GSK workshop i Island:  Deltagare från Primärvården i Katrineholm, Socialtjänsten i Katrinholm, Tyresö, Örnsköldsvik, psykiatrin och herberget Källan i Tyresö 

28. 9-15mars 1997. GSK workshop i Island: Deltagare från Vårnäs behandlingshem, Victorygruppen, Omsorgsförvaltningen i Avesta, Socialförvaltningen i Uddevalla, förvaltningsledningen. 

29. 2-8 november 1997. GSK workshop i Island: Tolvstegsbehandlingens möte med samhället. Deltagare från Rehab team Handen, Victory gruppen, Drogteam Bojen, Psyk.övm, Älvborg ltg och Socialvårdsbyrån för bostadslösa i Stockholm. 

30. 15-21 november 1998. GSK workshop i Island: Deltagare från Skara kommun, socialtjänstens vuxenenhet och öppenvården Våga, Gotlands kommun och alkoholrådgivningen i Visby, Slite vårdcentral, psykiatrin i Visby och Lindalens behandlingshem i Forsa. 

31. 14-20 mars 1999.  GSK workshop i Island: Hälsovård för beroendesjuka-Med tolvstegsprogrammet i centrum Deltagare från Socialtjänsterna i Katrineholm, Marks kommun, Vårdförbundet i Sörmland, SSAB tunnplåt och behandlingshemmen Källan i Tyresö, ABC, Älvgården, Lindalen och Vårnäs. 

32. 22-26 mars 1999.  GSK workshop i Island: Studiebesök från Statens Institutionsstyrelse, SIS. Institutionschefer på vuxensidan och verkets ledning. 

33. 20-23 oktober 1999.  GSK workshop i Island: Hälsovård för beroendesjuka-Med tolvstegsprogrammet i centrum Studiebesök från PROKRAMI. 

34. 14-20 november 1999.  GSK workshop i Island: Hälsovård för beroendesjuka-Med tolvstegsprogrammet i centrum Deltagare från Socialtjänsten i Strängnäs och Katrineholm , Victory stiftelsen, Vårnäs behandlingshem,  Älvgårdens och Statsmissionen i Göteborg 

35. 12-18 november 2000.  GSK workshop i Island: Uppbyggnad av hälsovård för beroendesjuka- Med tolvstegsprogrammet i centrum Deltagare från Socialtjänsterna i Katrineholm, Stockholm, Västerås och behandlingarna ProAros, Älvgården, Tolvum, Västgötakollektivet och personalavdelningen på SSAB tunnplåt i Borlänge. 

36. 11 - 17 mars 2001. GSK workshop i Island Hälsovård för beroendesjuka-Med tolvstegsprogrammet i centrum Deltagare från SIS Hassleby, Rockesholm, Vårnäs, SIS Älvgården, Hagforsgruppen, Beroendecentrum Örebro och Dennicketorp 

37. 2-8 december 2001 GSK workshop i Island:Tolvstegsprogrammet som verktyg i vården. Deltagare från Socialförvaltningarna i Katrineholm, Nordanstigs kommun, och Trollhättan Behandlingshemmen Vårnäs, Lindalen, SIS Älvgården, och Mercur öppenvård. 

38. 30 november-6 december 2002. GSK workshop i Island:Tolvstegsprogrammet som verktyg i vården Deltagare från SSAB i Borlänge, Provita och Heilbrigdid i Färöarna. 

39. 23-29 mars 2003.  GSK workshop i Island:Tolvstegsprogrammet som verktyg. Deltagare från Victory stiftelsen, Vårnäs, Älvgården, Socialnämnden i Nyköping, Vårnäs, SSAB, Eva Rehab, Sörmland och Örebro. 

40. 30 mars-5 april 2004. GSK workshop i Island: 40 Nycklar till fungerande tolvstegsbehandling, en nygammal fokus. En grupp tolvstegskunniga behandlare från Island, Färöarna och Sverige träffas för att reflektera över det som de senaste 20 åren verkar vara kärnan i tolvstegsbehandling. Det beslutades att börja utveckla certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser.
 

 
Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, postholf 1737, 
121 Reykjavik, Island
Telefon Island 00354 562 77 72
E mail gskehf@isholf.is
Gudni Stefansson, Sverige: 0582 40460


Läs mer om GSKehf här

Kurser: Se närmare här

Inbjudan till workshop i Island 4-10 november 2007 
som pdf fil här
som wordfil här
 
 
 
 
 

  Huvudmeny