Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


 

 


Handledning
Av en arbetslivspedagog med stor kunskap i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

  Fil kand Gudni Stefansson är handledare i Sverige. Han har erfarenhet av handledning och utbildning av personalgrupper på olika behandlingshem och socialförvaltningar sedan 1985. 

Nämnden för socionomauktorisation i Sverige har konstaterat att handledarkompetensen uppfyller dess krav. 

Han är expert på igångsättning av behandlingsprogram, den effektiva kunskapen i behandlingen och tolvstegsbehandlingens lärprocesser. Han bedriver just nu forskning på området. 

Se närmare här
Kontakt
 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, Island
Telefon Island 00354 562 77 72
E mail 12@12.is
Kontakt:
Gudni Stefansson