Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.
Kursernas teoretiska del kan numera göras över internet
Ta kontakt för vidare information.

 


Certifiering

Sedan 2004 arbetar vi med att utveckla ett certifieringsprogram för tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL). Fokus är på framkomliga och beprövade vägar ut ur missbruk. Bakgrund till kurserna och beskrivning  Se mer här

För att uppnå allmän certifiering krävs det tre kurser. Se beskrivning och innehåll här

Den första kursen handlar om begreppsbildning och kunskap inom tolvstegsbehandlingen. Skillnader mellan olika synsätt inom svensk missbrukarvård belyses. Alkoholistbegreppet är i centrum.

Den andra kursen handlar om lärprocessen i tolvstegsbehandlingen. De viktiga momenten i behandlingsprocessen lyfts fram och granskas. Andan i behandlingen är i centrum.

Den tredje kursen handlar om tolvstegsfilosofin som livsfilosofi. De nyktra miljöerna efter behandling lyfts fram och granskas. Återfallsprevention är i centrum.

Diplom ges för varje avklarad kurs, men certifiering sker när alla tre kurserna är genomgångna och examen är avlagd.

Kurserna bygger på över tjugo årig utveckling av tolvstegsbehandling och utbildning av personalgrupper som använder tolvstegsbehandling. Den teoretiska grunden finns utvecklat i två vetenskaplliga arbeten som ser tolvstegsbehandling i pedagogiskt perspektiv. Den förra handlar om det tillstånd som behandlas på tolvstegsbehandling för beroende och kan laddas ned som pdf fil här. Den andra handlar om kunskap och lärprocesser på tolvstegsbehandling.

Se nyheter från Certifieringen här
 
 
 

Nästa workshop i Island 

 
 
 
 

 Under vintern kommer det att finnas tre kurser i Island. Kurs ett, två och tre. Samtliga tre kurser ger rätten att tentera för certifiering.
 
 
 

E- MAIL


 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, Island
Telefon Island 00354 562 77 72
E mail 12@12.is

Kontakt:
Gudni Stefansson


Om certifieringen och kurser i Island
Se mer härNYTT On-Line:
Internetkurser se
här:
Om internetkurser

Upplägg se här: 
Schema kurs ett 

Kort version,  Flyer 2015