Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


 
 


Artiklar, uppsatser och utredningar.

Livsfilosofin är tolvstegsbehandlingens kunskapsbas
Artikel i tidskriften Socionomen nr 1 2009. Se pdf fil här

Vad är tolvstegsbehandling?
Om huvuddragen i tolvstegsbehandlingen. Se här

Hur tolvstegsbehandlingen kom till Sverige
Tolvstegsbehandlingen kom till Sverige främst genom två kanaler. Dels kom den från staten Minnesota i USA genom engelsktalande, amerikanska terapeuter och patienter som behandlats på behandlingshemmet Hazelden och dels ifrån den skandinaviska VON behandlingen i Island genom färdigtränade svensktalande behandlare och svenska patienter som behandlats på VON.  Läs mer här

Remissvar
Läs vårt remissvar till Socialstyrelsen angående tolvstegsbehandling. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, maj 2006. Pdf.fil här

SBU Rapporten 
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering kom ut i augusti 2001 med Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (vol. 1 & II). Läs om de metoder som varnas för inom alkoholbehandling och vilka anses bra. Inte oväntat anses tolvstegsbehandling bra och man rekommenderar den.  Ladda ned en pdf fil från deras hemsida här

Runnagården
Utvärdering av olika tolvstegsbehandlingar på samma behandlingshem och uppföljning av dessa behandlingsprogram.
Som bilaga till SOU 2004:3 Pdf fil här

C uppsatser
Vårnäs
Utvärdering av en tolvstegsbehandling med ÖPPET INTAG. Intag av patienter från nio Sörmlandskommuner gjordes utan mellanliggande utredning på socialbyrå.
1. Missbruksbehandling och socialbidragsutveckling 
- en kvantitativ utfallsanalys av socialbidragsutveckling efter en tolvstegsbehandling. C uppsats om ekonomiska vinster av projekt öppet intag i Katrineholms kommun. Mer här

2. Socialtjänstens alkoholistbehandling som arbetslivspedagogiskt projekt: En uppsats i pedagogik C om svensk missbrukarvård. Alkoholistbegreppet är i centrum. Av uppsatsen framgår att det finns ingen samsyn inom svensk missbrukarvård om vad alkoholism är. Ett förslag till samsyn lyfts fram. Vidare framgår att de svenska kommunerna köpte behandling för 4 milliarder under år 2001. De flesta av dessa behandlingar saknar dokumenterat effekt enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering.  En av de få behandlingar de rekommenderar är tolvstegsbehandling. pdf fil här.
 

Kriminalvården
Manualbaserad behandling  av  alkohol- och drogberoende på  KVA Kumla - H huset. Läs en artikel här om en tolvstegsbehandling på en motivationsenhet inom Kriminalvården. 

Vill du veta mer ta gärna Kontakt
 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, 
Island

Telefon 00354 562 77 72
kontakt: 12@12.is

Gudni Stefansson,  
 
 
 
 

Se hur våra kurser i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser har utvecklats och läs om certifieringen. 

Ladda ned en pdf fil här