Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


 
 


Våra workshops i Island
Sedan 1988 har vi förestått över fyrtio workshops i Island om tolvstegsbehandling. Där har personalgrupper från olika håll inom svensk missbrukarvård mött sina isländska kollegor för ömsesidigt utbytte. Där har idéer kläckts och förståelse för tolvstegsbehandlingens alla möjligheter fördjupats. Workshopformen har utvecklats till en mötesplats där alla är lärare och alla är elever. Gjorda erfarenheter och nya rön lyfts fram och diskuteras. Intresserade från olika håll möts i en god atmosfär som präglas av tolvstegsfilosofin och intresse för de existensiella frågorna. På detta sätt har Workshop i Island utvecklats till en mötesplats för tolvstegsbehandlingen i Sverige. Se vilka som har deltagit fram till 2004, klicka här

En del svenska projektgrupper har sett Workshop i Island som ett välkommet avspark inför nya projekt på området.  GSKehf har i fortsättning av detta varit med om igångsättning av ett femtontal behandlingsprogram i Sverige, utbildat och handlett personal på plats samt skrivit manualer. 

Sedan 2004 arbetar vi med att utveckla ett certifieringsprogram för tolvstegsbehandlingens lärprocesser. Samtidigt har vi utvecklat kurser i den kunskap som är utslagsgivande vid tolvstegsbehandling. På kurserna får deltagarnas erfarenhet och kunskap möta nya tankar och idéer. Detta skapar ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi efterliknar på det viset tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Workshopformen har visat sig passa väl för våra kurser och det certifieringsprogram som vi har utvecklat. Se nyheter från Certifieringen här

workshops utgår numera ifrån certifieringskurserna,
 
 

E- MAIL


 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Adress:
Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, 
Island

Telefon Island 00354 562 77 72
E mail 12@12.is
Gudni Stefansson 

Om du undrar om nästa workshop i Island då tycker vi alltid att det är roligt att få förfrågningar. Tveka inte att maila till oss.