Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


 
 
 


Manualer och utveckling

GSKehf har sedan 1985 utvecklat manualer för tolvstegsbehandling. Dessa görs i samarbete med den personal som skall använda dem. 

Personalens erfarenhet och kunskap som de samlat om tolvstegsprogram och behandling står i centrum. 

Målet med behandlingen är att patienten får verktyg att ta sig ur missbruk. Detta innebär byte av livsstil och livsfilosofi. Sålunda ligger den livsstil som bottnar i tolvstegsfilosofin som grund för alla våra behandlingsprogram.

Vi tar fasta på olika vetenskapliga studier som hävdar att det finns mycket starkt samband mellan deltagande i AA rörelsens verksamhet och nykterhet. 

Kurser. Se närmare i kurskatalog här

Kontakt
 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, Island
Telefon Island 00354 562 77 72
E mail 12@12.is 
 


Vad är tolvstegsbehandling?