Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


 
 
 


Vad är alkoholism?
(Källa se spalten till höger).

Inom missbrukarvården är vi inte eniga om vad alkoholism är. Alla är vi dock överens om att alkoholism är ett problem. 

När ett problem inte definieras då blir det svårt att lösa. När en hel sektor arbetar utifrån olika definitioner då blir det svårt att samordna insatser. 

Kommunerna använder årligen runt 4 milliarder av offentliga medel i behandlingskostnader. 

Många på sektorn har varit duktiga att definiera problemet alkoholism och förklara det. Förklaringarna är olika. Få har lyckats bevisa att deras förklaringar hjälper missbrukare ur sin känslomässiga smärta.

Alkoholisterna själva beskrev sitt problem för ca 70 år sedan och föreslog en lösning. Det är AA´s eller Anonyma Alkoholisters förklaring och lösning i form av 12 steg till ett bättre liv. 

AA är en världsomfattande sammanslutning. Denna sammanslutning har vuxit enormt i världen och explosionsartad i Sverige under de senaste tjugo åren. 

AA´s tolvstegsprogram har tolvstegsbehandlingen lånat från denna sammanslutning. Deras lösning på problemet som används inom tolvstegsbehandling är vetenskapligt bevisat effektiv enligt rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2001) och beprövat sedan mitten av tretiotalet. 

Vi som arbetar med alkoholister ser hur alkoholismen slår ut i full blom av ett enda glas och vi ser hur en människa kan offra allt för att kunna fortsätta supa sig in i sinnessjukdom och för tidig död. 

AA beskriver problemet så här i sin bok om sitt program (1939):

(vi tror)”…att alkoholens verkningar på dessa kroniska alkoholister är ett utslag av allergi, att detta verkligt pockande begär är begränsat till denna grupp av individer och aldrig visar sig hos den vanliga tillfällighetsdrickaren.  Dessa allergiska människor kan aldrig utan risk förtära alkohol i någon form. 
När de en gång har fått denna vana och funnit att de inte kan bryta den, när de en gång har förlorat sitt självförtroende, sitt förtroende för allt mänskligt, då hopar sig deras problem och blir förvånansvärt svåra att lösa.

Ett ytligt, känslosamt vädjande räcker sällan.  Det budskap, som kan intressera och hålla fast intresset hos dessa alkoholister måste ha djup och värde……”(AA´s Stora Bok)

Fler förklaringar till vad alkoholism är finns i C uppsatsen ”Socialtjänstens alkoholistbehandling som arbetslivspedagogiskt projekt.” C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 2003. Av Gudni Stefansson. Här

 Kontakt
 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, 
121 Reykjavik, Island

Telefon 00354 562 77 72
Kontakt 12@12.is

Gudni Stefansson.


Källor till denna artikel finns i C uppsatsen ”Socialtjänstens alkoholistbehandling som arbetslivspedagogiskt projekt.” 

Där kan du också läsa om de vanligaste förklaringarna till alkoholism. Kan laddas ned som pdf fil här.
 
 

Vad är tolvstegsbehandling?
 
 

Kurser. Se närmare här