Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

 


.

Vad är tolvstegsbehandling?

De tolv stegen är ett program för tillfrisknande från alkoholism som formulerades av alkoholister i USA under trettiotalet. Att öva detta program utgör i dag en världsomfattande rörelse. Metoden har för länge sedan erkänts av vetenskapen som en av få effektiva metoder att ta sig ur missbruk. 
Tanken bakom all tolvstegsbehandling är att övande av tolvstegsprogram och anammande av tolvstegsfilosofin leder till nykterhet. Målet med tolvstegsbehandling är sålunda att patienten anammar tolvstegsfilosofin och går ut till ett aktivt deltagande i tolvstegrörelsen. 

Alla tolvstegsbehandlingar har ett familjeprogram som vänder sig till anhöriga och vänner till alkoholister.  Utgångspunkten för familjeprogrammet är att närstående till alkoholisten måste få tillfälle att bearbeta sina känslor genom att ta del av kunskap från tolvstegsfilosofin. 

Tolvstegsbehandlingen är en strukturerat och ofta manualbaserat behandling där föreläsningar och gruppträffar byter av varandra.  Den är effektiv och bör användas som första val eftersom den är också billigare än de flesta andra behandlingar som finns i dag och leder till skapande av nyktra miljöer i kommunerna. Den kan ges i öppenvård och i institutionsvård. En känd variant av tolvstegsbehandling är den s.k. Minnesotamodellen. 

Certifieringsprogram för tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. Läs mer: HÄR


 
 

 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling

inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

Laugavegi 46a, postholf1737, 
121
Reykjavik, Island

Telefon Island 00354 562 77 72
mail 12@12.is
Gudni Stefansson, Sverige: 0582 40460


Nästa workshop i Island 

Ring oss eller ta
Kontakt

Nyheter:

Nyheter från Certifieringen

Remissvar 
till Socialstyrelsen angående tolvstegsbehandling.
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, maj 2006.