Ellips:
                www12.ISGSKehf
GSK ehf utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

 Certifieringen överförs till Vårdförbundet Sörmland 1 juni 2016

Sedan hösten 2015 har jag arbetat med att säkra fortsättning av certifieringen. Det har lett till förhandlingar med Vårdförbundet Sörmland som nu har avslutas. Det känns gott att ett kommunalt bolag som förstår vikten av grundprinciperna i tolvstegsfilosofin nu tar över.

De har har en lång erfarenhet av tolvstegsfilosofin, goda resultat och de äger medvetenhet om vikten av att följa filosofins grundprinciper. Jag hoppas verkligen att detta leder till att behandlingshem i Sverige som använder sig av icke- konfrontativ tolvstegsbehandling fördjupar sitt samarbete. Jag hoppas också detta leder till att fler socialarbetare går kurserna och att vi genom det kan hjälpa ännu fler familjer att uppleva ett fullvärdigt liv i nykterhet.


Kurserna

Kurserna är utvecklade under flera års tid inom utbildningsbolaget GSKehf i samarbete med erfarna behandlare på olika tolvstegsbehandlingar i Sverige. De uppstod i handledningssituationen, utvecklades till veckoslutskurser och finns nu tillgängliga på internet, billigare och avsevärt effektivare.

Du som är ny du lär dig jobba effektivt från första början. Du som är erfaren får tillfälle att reflektera över ditt arbete och se nya utvecklingsmöjligheter.   Vi underlättar för dig att använda det du redan kan och förmedla det till andra.

Vi ger dig som arbetar med behandling verktyg att analysera och utveckla eget behandlingsarbete och begrepp för att förklara för utomstående det specifika i tolvstegsbehandling.

Kurserna är en forskningsresa till grunderna i tolvstegsbehandling. De är om du så vill en grundutbildning för tolvstegsbehandlare och andra som vill förstå metodens möjligheter och begränsningar. De som gått utbildningen, rapporterar färre avhopp från behandlingen, bättre anda i grupperna, lättare att fatta beslut, ökad trygghet i arbetssituationen och större arbetsglädje.

Om internet kurser i 12 stegsbehandling också här Flyer 2015
och här


Nyheter från Certifieringen: Se nyheter här

Intresse för gratis litteratur om tolvstegsbehandling?


Gå in på www.tolvstegsbehandling.org


Varför Certifiering i tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL)?

Organ som njurar och lever har en funktion i människokroppen. Det har hjärnan också. Den tar emot intryck och producerar tankar och känslor. Biovetenskapen och genetiken har på senare tid bidragit med viktiga fynd om uppkomsten av alkoholism och narkomani utifrån hjärnans funktion.  Delvis på vilken plats i hjärnan det har uppstått förändringar i samband med alkoholism och narkomani och delvis med fastställande av en stark biologisk ärftlighetsfaktor som aktiveras i ogynnsam miljö. Detta är fynd som kan hjälpa oss med utveckling av våra behandlingsprogram och de är viktiga utifrån prevention.  Sjukdomens ansikte

Skadan i alkoholistens och narkomanens hjärna och störningar i hjärnans funktion är viktig kunskap för att lägga till grund för våra behandlingsprogram. Skadan är i den del av hjärnan som reglerar känslor och kan åstadkomma störningar i tankeverksamheten. Denna störning i tankeverksamheten åstadkommer det vi har kallat förnekande inom behandlingsvärlden.  Detta förnekande är oförståligt för omvärlden men fullt naturligt för den som förnekar. 

Jag har de senaste trettio åren arbetat med handledning och workshops för flera hundra verksamma inom tolvstegsbehandling. Vi har tillsammans utvecklat det vi har kallat Den icke konfrontativa tolvstegsbehandlingen för att komma åt denna funktionsstörning i hjärnans verksamhet. 

Vi hjälper våra patienter genom att ge dem tillit, lugn, ro och tillfälle att lägga av sitt förnekande med värdighet  och njuta av sina känslor istället för att låta dem plåga sig. På detta sätt lär vi dem öva upp funktioner i hjärnan som skadats av denna hjärnsjukdom.  Detta har gett mycket bra resultat i patientgrupper med minskat drop out och mer långvariga resultat än vi sett med de gamla metoderna.

Kunskapen om metodiken har dokumenterats i regelbundna träffar sedan 2004 som utmynnat i en sammanhållen kurs i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser.  Denna kurs ges numera över internet och utmynnar i en certifieringsträff i Island där deltagare kan genomgå certifieringsexamen.

Nästa kurs startar i augusti 2015

Mer info: gudni@12.is

Mer om utvecklingen av kurserna nedan:Utvecklingen av CTL


Inom GSKehf har det sedan 1985 samlas stor kunskap om tolvstegsbehandling. Vi har haft stora uppdrag åt vårdförbund, kommuner, kriminalvård, tvångsvården och enskilda behandlingshem. Vidare har kunskap samlats genom ett fyrtiotal workshops i Island med deltagare från svensk missbrukarvård, behandlare, politiker och vårdköpare. Denna kunskap har vetenskapligt utvecklats till tre självständiga kurser i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. Det att följa dessa tre kurser leder till certifiering. Kurserna ges i Island och i samarbete med lokala arrangörer i Sverige. Detta certifieringsprogram har utvecklats sedan 2004 i nära samarbete med en informell grupp tolvstegsbehandlare från Island, Färöarna och Sverige som alla varit verksamma i yrket sedan åttiotalet och tidigt nittiotal.  Se mer här


Certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och läroprocesser (CTL) har nu pågått en tid. De certifierade har passerad det första hundradet. Deltagare har varierande yrkeserfarenhet från nybörjare till folk som har arbetat sedan åttiotalet i yrket. Deras arbetssituation är god. Certifierade behandlare är efterfrågade.

Det är enormt roligt att kurserna och certifieringen har fått så gott mottagande. Det som är roligast är intresset från gamla behandlingsrävar som välkomnar detta tillfälle för att reflektera över god tolvstegsbehandling, tänka om och återknyta till gamla beprövade tolvstegsfilosofiska lösningar. De talar om att återknyta till enkelheten och lösningen. Erfarenheten är att det blir lättare att jobba efter genomgången utbildning och drop-out minskar hos dem som genomgått certifieringen. Se schema och innehåll här
Det som fokuseras är tolvstegsbehandlarnas egen beskrivning av metodiken och metodikens möjligheter och begränsningar. Vi diskuterar utifrån vilka problem tolvstegsbehandling kan lösa, hur det görs i en speciell läroprocess och granskar hur det nyktra livet bäst bevaras genom att undersöka återfallsmekanismer och återfallsprocesser. 

Certifieringsprogrammet uppmärksammas av veteranerna i branschen


CTL certifieringsprogrammet har utvecklats sedan 2004 i nära samarbete med en informell grupp tolvstegsbehandlare som alla arbetat i yrket sedan åttiotalet och tidigt nittiotal. Insatsen har uppmärksammats av Stiftelsen Bråviken med ett hedersstipendium. Se här. Stiftelsen har rötter inom Försvaret, Kriminalvården och Sjöfartsverket och arbetar för främjande av tolvstegsbehandling/ Minnesotametoden i Sverige. 

GSKehf är medlem av den svensk isländska handelskammaren

.Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling ·inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 
Laugavegi 46a,
101 Reykjavik, Island 

Telefon Island
0354 562 77 72

E mail12@12.is

Vad är tolvstegsbehandling? 

Tolvstegsbehandling är en plats där en människa som förlorat kontrollen över sitt liv kan hitta en trygg plats att återhämta sig.Mer


Remissvar till Socialstyrelsen angående tolvstegsbehandling. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, maj 2006.Remissvar 

Hur tolvstegsbehandlingen kom till Sverige 

Tolvstegsbehandlingen kom till Sverige främst genom två kanaler. Dels kom den från staten Minnesota i USA genom engelsktalande, amerikanska terapeuter och patienter som behandlats på behandlingshemmet Hazelden och dels ifrån den skandinaviska VON behandlingen i Island genom färdigtränade svensktalande behandlare och svenska patienter som behandlats på VON. Mer 

Föreläsning för remittenter

Vad är tolvstegsbehandling och hur kan den komma in som verktyg i det sociala arbetet? Gudni Stefansson föreläser utifrån sin långa erfarenhet av denna behandlingsform i olika typer av verksamheter. Han förklarar centrala begrepp i behandlingsmodellen och pekar ut möjligheter för beroendevårdens utveckling. Ta kontakt 12@12.is för närmare information.